Ocenenia

VÝBER

1980 2. cena na Medzinárodnom bienále humoru a satiry, Skopje
1987 Cena Jeana Effela, Havana, Kuba
1993 Hlavná cena, Slovenské gagy, Kremnica
1994 Cena FECO, Brusel. Belgicko
1997 Grand prix na Bienále satirickej kresby. Písek
2003 Cena Ludovíta Fullu za ilustrácie detských kníh, Bratislava
2006 Zlatý gunár, Kremnické gagy, Kremnica
2007 Cena novinárov, Bratislava