Exhibitions

INDIVIDUAL EXHIBITIONS /SELECTION/

1972 Akademia sztuk pieknych, Warsaw, Poland
1976 Malostranská beseda, Praha
1981 Dum pánu z Kunštátu, Brno
1992 Stúdio S, Bratislava
2000 Düsseldorf (galéria BELLETAGE ) , BRD
2000 Perugia GALLERY, Bratislava
2000 Galéria ART POINT, Martin
2001 Muzeum P. Bezruče, Opava, ČR
2003 Galéria ARTOTÉKA, Bratislava
2007 Art Gallery MIKRA, Nitra
2008 Mestská knižnica, Hodonín
2009 Galéria K+P Skrivankovi, Zlín
2009 Galéria U anjela, Kežmarok

JOINT EXHIBITS /SELECTION/

1986 I. Sevčík, D. Polakovič /Malostranská beseda, Praha/
1987 Karikatúra /Havana, Kuba/
1987 Forárium /Galéria mesta Bratislavy/
1988 Albín Brunovský a jeho škola /Bourges, Francúzsko/
1989 Jirí Šalamoun, D.Polakovič /Československé kultúrne stredisko, Berlín/
1992 P. Kľúčik, D.Polakovič /Galerie u prstenu, Praha/
1992 P. Kľúčik, D.Polakovič /Slovenské kultúrne stredisko. Budapešť/
1992 SUK – Karikatúra /Oostende, Belgicko/
1997 P. Kľúčik, D.Polakovič /Galéria Michalský dvor, Bratislava/
1999 J.Vobr, D.Polakovič /Prácheňské múzeum, Písek/
2000 P. Kľúčik, D.Polakovič / Východoslovenská galéria, Košice/
2003 V. Melčáková a I.Cvacho /Galéria KYPRIAKIGONIA. Larnaka,Cyprus/
2005 P. Kľúčik, D.Polakovič /Berlin, Nemecko/
2005 P. Kľúčik, J.Slíva, D.Polakovič /Galerie na Michalskej, Praha/
2006 Kremnické gagy /Kremnica/
2008 15. slovenských umelcov /Dom umenia, Bratislava/